Dorpsvereniging Elspeet

Het doel van de vereniging is het behartigen van de algemene belangen van de bevolking van Elspeet en het bevorderen van de saamhorigheid.

Dit proberen we onder andere te bereiken door het onderhouden van contacten met het gemeentebestuur en het organiseren van bijeenkomsten.

 

Bestuur Dorpsvereniging Elspeet  

Wie zijn wij

Het bestuur van de Dorpsvereniging Elspeet bestaat uit:

  • Maurits van Tubergen Lotgering, voorzitter

  • Diana Huisman, Penningmeester

  • Rozalinde van de Vooren, secretaris

  • Marten Geertsema, algemeen bestuurslid

Lid worden van de Dorpsvereniging Elspeet

Contributie € 6,= per jaar, wijziging alleen na goedkeuring door ledenvergadering. Dit bedrag wordt altijd achteraf geïncasseerd. 

Vul het formulier in en stuur het naar:

Dorpsvereniging Elspeet

Postbus 14 

8075 ZG Elspeet

Rabo Rekening nummer (IBAN) NL30 RABO 0347 5183 11

Kamer van Koophandel Harderwijk 40094623

De website van de Dorpsvereniging is een beveiligde (secure) website. Dit betekent dat uw gegevens versleuteld worden verstuurd en niet door onbevoegde personen kunnen worden gelezen.

Hierbij machtig ik dorpsvereniging Elspeet om jaarlijks een bedrag voor contributie af te schrijven van ondergenoemde rekening. 

Bedankt voor uw bericht. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.