ELSPELT - ELSPETER VAN HET JAAR

INLEIDING

Het plezier en de tevredenheid over het wonen in Elspeet valt of staat met haar inwoners. Men zegt wel: beter een goede buur dan een verre vriend. Om de goede buurmannen en -vrouwen in ons dorp te belonen voor hun inzet hebben we dit jaar tijd, ruimte en geld vrijgemaakt. Naast dat we deze goede buren in het zonnetje willen zetten, willen we ook zo ook laten zien dat ons dorp vol zit met mooie mensen die goede daden verrichten. We hopen dat deze personen een inspiratie voor ons allemaal vormen zodat er nog veel meer goede buren bij komen, en het dorp Elspeet nóg leuker wordt. 

We vragen u komende weken mensen te nomineren die wat u betreft in aanmerking komen voor deze prijs. Dit kan een bestuurder zijn die groepen samen gebracht heeft, of een vrijwilliger die zo goed iedere deelnemer weet te binden, of een politicus die zijn nek uitgestoken heeft voor het dorp, of een ondernemer die iets bijzonders voor Elspeet gedaan heeft, of iemand anders die bruggen heeft gebouwd binnen ons dorp. Kortom, iemand die er voor zorgt dat het hier zo fijn leven is. 

DE ELSPELT

De winnaar van deze verkiezing ontvangt een mooie prijs, genaamd de Elspelt. Dit is een woordspeling tussen Elspeet en de daadwerkelijke prijs: een spelt die met trots gedragen kan worden. Deze spelt is speciaal voor ons ontworpen en zal deze avond ook onthuld worden. We gaan ervan uit dat deze prijs met trots gedragen wordt door deze winnaar, en alle toekomstige winnaars. Want de uitreiking is een jaarlijks terugkerende verkiezing, met elk jaar een nieuwe winnaar.

DE UITREIKING

De winnaar wordt bekend gemaakt na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging. Deze vindt plaats op maandag 30 maart. De uitreiking start om 20.45uur en is een kwartier later afgelopen. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Na afloop van deze uitreiking vindt een presentatie over de verplaatsing van de schaapskooi plaats. U hoeft na afloop van de uitreiking van de Elspelt dus niet weg en kunt gebruik maken van de mogelijkheid om deze presentatie bij te wonen. Er is koffie en thee voor u aanwezig. 

DE SPELREGELS

Natuurlijk heeft deze verkiezing ook enkele spelregels waar we ons aan moeten houden om het allemaal eerlijk te laten verlopen. De complete lijst tref je in dit document, maar de meest belangrijke zijn:

- De winnaar is een natuurlijk persoon, een bestuur of vereniging kan niet winnen

- Zonder nominatie kan een persoon niet winnen

- Iemand kan maar een keer winnen

- Het persoon hoeft niet woonachtig te zijn in Elspeet

NOMINEER NU UW KANDIDAAT

Via onderstaand formulier kunt u ons laten weten wie volgens u de winnaar van de Elspelt zou moeten zijn. Zorg voor een goede onderbouwing, zodat wij uw verhaal mee kunnen nemen in onze afweging. Indien u meerdere personen op het oog heeft is het geen probleem om dit formulier meerdere malen in te vullen en aan ons te versturen.