Bericht Gemeente Nunspeet

5 oktober 2018

Berichten van de markt1.jpg

Persbericht Gemeente Nunspeet

5 oktober 2018

krantenbericht aanleg infiltratieberging

Wateroverlast Elspeet

29 augustus 2018

Nunspeet Huis aan Huis_299160.jpg

Gelezen in Huis aan Huis van 14 augustus 2018

Lees verder over de maatregelen van de Gemeente Nunspeet om de wateroverlast aan te pakken.

Risico's door aanhoudende droogte.

26 juli 2018

Een bericht van de Gemeente Nunspeet over de risico's van de aanhoudende droogte.

Als gevolg van de aanhoudende warmte en droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer staat paraat. Maar wat kunt u zelf doen?

Kijk op www.natuurbrandrisico.nl  en wees u bewust van de extra risico's.

Wat betekent dit voor u?

 • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.

 • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).

 • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.

 • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

 • Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: rook niet in natuurgebieden en gooi een glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras

 • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.

 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.

 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

 

Dit bericht is afkomstig van
Gemeente Nunspeet
Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET
Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET
Telefoonnummer: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl
Internet: www.nunspeet.nl

BuurtpreventieTeam Elspeet

13 juni 2018

Vanuit een aantal dorpsbewoners is de behoefte ontstaan, om een vaste groep samen te stellen met actieve, bevlogen vrijwilligers die verspreid wonen in Elspeet, en bereid zijn snel op een melding af gaan. Dit is inmiddels gerealiseerd middels een team van circa 20 vrijwilligers, die op elkaar zijn ingespeeld en die gecoördineerd en professioneel te werk gaan. Sinds begin december is  er ook een centraal telefoonnummer actief, zodat de buurtpreventie van Elspeet bereikbaar is geworden voor alle Elspeters die een verdachte of onveilige situatie meemaken.

 

Het doel  hiervan is primair om (potentiële) inbrekers het moeilijk te maken, en een signaal af te geven dat zij niet welkom zijn in Elspeet. Ook wordt het team ingezet om de langere aanrijtijd van de politie te overbruggen, door een verdachte situatie zo snel mogelijk te “bevriezen” tot de politie er is. 

 

Het concept is ook bij gemeente Nunspeet opgemerkt; de gemeente steunt BPT Elspeet als pilot-project.  Verder is de politie nauw betrokken, onder andere via Wijkagent Veli Orkman.

 

BuurtpreventieTeam Elspeet heeft inmiddels in 3 maanden tijd al zeker 10 meldingen gehad waarop het team actie heeft genomen. De meeste meldingen zijn naar de politie doorgezet hebben geleid tot een staande houding.

 

Wanneer u een verdachte situatie, inbraak, diefstal, of iets dergelijks ziet, bel dan zo spoedig mogelijk 112 en daarna 0577 – 20 20 12. Bij twijfel kunt u ook altijd 0577 – 20 20 12 bellen. Op basis van uw melding kan dan alsnog worden aangeven of hiervoor de politie moet worden ingeschakeld.

 

Om Elspeet op deze manier veiliger te maken, en te houden is Buurtpreventie Team Elspeet op zoek naar sponsors. Naast diverse ondernemers en particulieren die al een bijdrage hebben geschonken is ook uw financiële bijdrage welkom op: NL89 INGB 0007 6854 74 t.n.v.: Vereniging Buurtpreventie Team Elspeet.

 

Tijdens de ledenvergadering van de Dorpsvereniging zijn een aantal leden van BuurtpreventieTeam Elspeet aanwezig om verdere toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Wie vragen of opmerkingen heeft kan ook contact opnemen via bptelspeet@hotmail.com.

Herinrichting De Brink Elspeet van start

09 februari 2018

De Brink in Elspeet krijgt een nieuw gezicht. De Brink wordt groen opgezet en krijgt nieuwe bestrating en straatmeubilair. Ook komen er betere oversteekvoorzieningen en wordt er rekening gehouden met het ruimtegebruik van standplaatshouders en het parkeren.  Ook de aanpak van de wateroverlast, een belangrijk thema in Elspeet, is meegenomen in dit plan. In 2018 start de gemeente met de herinrichting.

 

Wat zijn de werkzaamheden?

Het gebied van de Brink en delen van de Apeldoornseweg, Vierhouterweg, Nunspeterweg, Staverdenseweg en Uddelerweg worden voorzien van nieuwe bestrating. In het kader van het verminderen van de wateroverlast, wordt er een nieuw regenwaterriool aangelegd en het straatwerk wordt zo gemaakt dat het water makkelijk kan wegstromen.  Ook krijgt de Brink nieuwe bomen, beplanting en komt er nieuw straatmeubilair.

Aannemer voor de herinrichting van de Brink is de firma Hoornstra Ophof infra. 

Periode van de werkzaamheden, verkeershinder en overlast

Eind januari 2018 starten de werkzaamheden op de Brink en rond het museum. Dit is het gebied bij de drogist DA, kledingzaak Lilyfield en huize Hanna en de hoek Nunspeterweg/ Staverdenseweg. Vanaf eind februari wordt er gewerkt aan de oostzijde van De Brink op de Vierhouterweg, Apeldoornseweg en Binnenweg en aan de voorzijde van restaurant Op de Brink. 

Wanneer dat gereed is, volgt in april 2018 de Uddelerweg. De volledige planning staat op www.nunspeet.nl/debrinkelspeet

 

Gedurende de verschillende fasen worden er omleidingsroutes ingesteld voor het doorgaand verkeer en rijden lijnbusdiensten tijdelijk andere routes. Uiteraard proberen wij de overlast van de winkels, woningen en horeca te beperken. Aannemer Hoornstra Ophof en de gemeente houden de omwonenden op de hoogte en verzorgen ook eventuele noodvoorzieningen.

 

Het streven is om uiterlijk eind mei 2018 klaar te zijn met de werkzaamheden.

 

Aanpassing parkeermogelijkheden

Wanneer het werk gereed is, wordt er in het gebied een parkeerschijfzone (blauwe zone) ingesteld waar men, met parkeerschijf, maximaal 2 uur kan parkeren. De parkeerplaatsen komen langs de Uddelerweg. Het parkeren op de Brink zelf is daardoor niet meer mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herinrichting van de Brink kunt u terecht op de website van de gemeente Nunspeet. Het faseringsplan, de omleidingsroutes, contactgegevens van de opdrachtnemer, ontwerptekeningen en impressies van de verschillende te gebruiken materialen vindt u op www.nunspeet.nl/debrinkelspeet

Overzicht maatregelen wateroverlast

6 december 2017

Bekijk het overzicht van maatregelen die zijn uitgevoerd om de wateroverlast in Elspeet te verminderen. 

Lees verder over dit onderwerp

Operatie Steenbreek in Elspeet

2 mei 2017

Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe, de dorpsvereniging en hoveniersbedrijf Stip is de gemeente Nunspeet bezig met acties om de inwoners van Elspeet te stimuleren hun tuin te vergroenen en hun hemelwater af te koppelen. 

Lees verder over dit onderwerp

Maatregelen wateroverlast Elspeet

Door het bestuur van de Dorpsvereniging wordt structureel overlegd met de gemeente Nunspeet over de maatregelen die genomen worden, zijn of in voorbereiding zijn, met betrekking tot de wateroverlast.

Lees verder over dit onderwerp

Militair Verkeer door Elspeet

De Dorpsvereniging Elspeet is al jaren bezig om er voor te zorgen dat er minder militaire voertuigen door Elspeet rijden. 

Lees het verslag van de activiteit

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.